Senior Marketing Executive

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Job Purpose:

Làm việc với Marketing Manager để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing nhằm thực hiện chiến lược marketing, phù hợp với các mục tiêu chiến lược tổng thể của công ty. Vai trò vô cùng đa dạng, bao gồm:.

Job Description:

Trách nhiệm chính:

 • Trực tiếp làm việc cùng Trưởng bộ phận trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị.
 • Thực hiện và báo cáo hiệu quả toàn bộ các kế hoạch được giao
 • Đóng vai trò là điểm giao liên giữa các Bộ phận liên quan, và báo cáo đầy đủ các hạng mục cho Trưởng bộ phận
 • Liên lạc và kết nối với các bên liên quan bên trong và bên ngoài (trong group) đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên và liên tục.
 • Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số phù hợp với chiến lược tiếp thị kỹ thuật số tổng thể.
 • Xây dựng và thực hiện các hoạt động tạo nhu cầu hiệu quả từ khi hình thành đến khi thực hiện.
 • Thực hiện nghiên cứu về xu hướng thị trường, cơ hội thị trường, đối thủ cạnh tranh và phân tích khách hàng mục tiêu để đưa ra các đề xuất giá trị trong tương lai.
 • Đảm bảo theo sát tiến độ việc sản xuất các tài liệu truyền thông tiếp thị và quảng cáo phù hợp với các nguyên tắc thương hiệu bao gồm viết, chỉnh sửa và hiệu đính bản sao, tóm tắt và chỉ đạo các nhà thiết kế, copywriter và máy in.
 • Xây dựng các tài liệu tóm tắt chiến dịch phù hợp cho các đối tác như thiết kế và copywriter
 • Thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu; giám sát, định dạng và in các tài liệu có nhãn hiệu
 • Đóng góp vào việc quản lý PR, khi được yêu cầu và theo chỉ dẫn của Trưởng bộ phận
 • Hỗ trợ điều phối và thực hiện chiến lược quảng cáo.
 • Thực hiện các cuộc hội thảo và triển lãm giáo dục và các buổi hòa nhạc / sự kiện nghệ thuật theo yêu cầu.
 • Đóng góp vào quy trình / tư duy chiến lược, đề xuất các cải tiến dịch vụ mới, v.v.
 • Bám sát các kỹ thuật tiếp thị mới và đang phát triển và các kênh mới.
 • Tham gia các dự án đột xuất theo yêu cầu.

Job Requirements:

Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tiếp thị có liên quan trước đó từ một môi trường đổi mới, năng động, nhịp độ nhanh.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng MS Word, Excel, PowerPoint và E-mail.
 • Khả năng quản lý dự án cần thiết.
 • Đã từng tiếp xúc / có kinh nghiệm về Giáo dục và CNTT là một lợi thế khác biệt.
 • Cần có một số kinh nghiệm quản lý ngân sách.

Giáo dục:

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn cấp ba có liên quan, ví dụ: Bằng cấp / Văn bằng / Chứng chỉ Tiếp thị hoặc Bằng Kinh doanh / Văn bằng / Chứng chỉ đặc biệt chú trọng đến Tiếp thị.

Kiến thức về:

 • Các khái niệm và kỹ thuật tiếp thị, đặc biệt là những khái niệm và kỹ thuật liên quan đến giáo dục
 • Kỹ thuật tiếp thị xã hội và kỹ thuật số

Technical Skill and Competencies:

Kĩ năng cần có:

 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
 • Kỹ năng tự quản: owrnership và self-management (hiểu và sắp xếp được các hạng mục công việc ưu tiên theo thứ tự)
 • Có kiến thức tốt về MS Office, phần mềm máy tính tiếp thị và các ứng dụng trực tuyến; Công cụ CRM, Phân tích trực tuyến, Google Analytic, Google Ad Words, FB Ads,..
 • Theo dõi những gì sắp tới và hiểu rõ về các nguyên tắc tiếp thị và quản lý văn phòng.
 • Linh hoạt và khéo léo trong ứng xử và tình huống công việc
 • Thoải mái bắt nguồn và phát triển chiến lược tiếp thị và các khái niệm sáng tạo.
 • Có sự chú ý tuyệt vời đến từng chi tiết.
 • Cam kết phát triển nghề nghiệp của riêng bạn và thể hiện tư duy phát triển.
 • Thực hiện “phương pháp tiếp cận định hướng khách hàng”.
 • Có thể chuyển đổi ngữ cảnh một cách dễ dàng và không né tránh công việc hàng ngày “trên thực địa” hoặc công việc chiến lược hơn.

Other:

Thông tin khác:

 • Cần thiết phải có sự nhạy bén trong tiếp thị định hướng khách hàng
 • Yêu cầu công việc theo định hướng dự án với thời gian làm thêm giờ cần thiết để đáp ứng thời hạn
 • Linh hoạt đối với các nhiệm vụ công việc và việc đi lại liên quan đến công việc là điều cần thiết

ĐƠN ỨNG TUYỂN