Team Production Internship

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Thực Tập Sinh

cần  4 bạn ở vị trí thực tập trong team Production Assistant

Yêu cầu cơ bản:

  • Cần mẫn, năng động và chủ động trong công việc
  • Ưu tiên biết triển khai và follow up checklist/planning
  • Biết sử dụng các ứng dụng văn phòng cơ bản: Word, Excel, PPT, Google office suites
  • Ưu tiên biết giao tiếp và xử lý văn bản bằng Tiếng Anh.
  • Báo cáo trực tiếp cho Production Director or Line Producer

MẪU ĐĂNG KÝ