Về chúng tôi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi THÁCH THỨC
giới hạn của những điều
tưởng chừng không thể


Chúng tôi tìm ra
giải pháp bằng
sự SÁNG TẠO


Chúng tôi lớn mạnh
bằng niềm ĐAM MÊ


Chúng tôi hướng đến
CỘNG ĐỒNG

Công ty Cổ phần Quản lý EnPointe tập trung tìm kiếm và bồi dưỡng những cá nhân sáng tạo, đam mê và tài năng trên khắp Việt Nam, từ đó mở ra những giá trị to lớn trong hệ sinh thái tập đoàn đang lớn mạnh không ngừng. Chúng tôi khuyến khích mỗi người trở thành những cá thể xuất sắc nhất, và cho họ cơ hội được thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua những phương tiện và cách thức có sẵn trong tập đoàn.

Phương châm của chúng tôi là "Định hình Tương Lai thông qua Nghệ Thuật" và để có thể làm được điều này, chúng tôi xây dựng cho mình những giá trị cốt lõi:

THÁCH THỨC,

SÁNG TẠO,

ĐAM MÊ

CỘNG ĐỒNG

LÃNH ĐẠO

QUỐC TẾ

LÃNH ĐẠO

KẾ THỪA