Kế toán kiêm Nhân sự

Địa điểm: Việt Nam - Hà Nội

Hình thức: Toàn thời gian

Mô tả công việc

Kế toán

 • Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ thanh toán.
 • Thực hiện và theo dõi thu, chi
 • Theo dõi công nợ
 • Cân đối dòng tiền
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ , dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Lập báo cáo tài chính (tháng, quý, năm)
 • Lập báo cáo thuế VAT, PIT, CIT
 • Lập báo cáo doanh thu
 • Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên
 • Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ , số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán theo yêu cầu của cấp trên.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Nhân sự

 • Quản lý công tác tuyển dụng của công ty theo thủ tục và quy trình tuyển dụng (nhận kế hoạch tuyển dụng, lập và đăng thông báo tuyển dụng, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn ứng viên, báo cáo kết quả tuyển dụng, v.v…)
 • Lập bảng lương hằng tháng.
 • Quản lý hồ sơ, lý lịch của nhân viên toàn Công ty, bao gồm nhân viên mới, nhân viên đang làm việc và quản lý hồ sơ lưu của nhân viên đã nghỉ việc.
 • Quản lý việc đào tạo của công ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của CNV, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.
 • Quản lý và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến hành chánh nhân sự
 • Đề xuất các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp..cho người lao động và tổ chức thực hiện.
 • Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo yêu cầu và thực hiện các thủ tục liên quan.
 • Chấm công và lập bảng lương hàng tháng cho nhân viên và giáo viên.
 • Quản lý ngày nghỉ phép của nhân viên
 • Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty
 • Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Yêu cầu ứng viên:

 • Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Misa và phần mềm văn phòng thành thạo
 • Sử dụng và giao tiếp được bằng tiếng Anh
 • Khả năng chịu áp lực công việc tốt

Kỹ Năng:

 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, kỹ tính và chi tiết.
 • Vui vẻ, hòa đồng, kĩ năng giao tiếp tốt

ĐƠN ỨNG TUYỂN