Nơi Kết Nối

Sức Mạnh Sáng Tạo

Corporate Sales Manager

Corporate Sales Manager

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Junior Marketing Executive

Junior Marketing Executive

A.C.T Academy

Địa điểm: 218C Pasteur

Hình thức: Toàn thời gian

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC & QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (B2B)

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC & QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (B2B)

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Officer

Admission Officer

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

SOUL MUSIC & PERFORMING ARTS ACADEMY

Địa điểm: 214 Pasteur

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Lead

Marketing Lead

Yoga Planet

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Manager

Marketing Manager

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy Company Limited

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

Nhân viên Y Tế

Nhân viên Y Tế

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Videographer Intern

Digital Videographer Intern

Vietnam International Institute of Sport LaLiga Academy Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Thực Tập Sinh

Senior Legal Counsel

Senior Legal Counsel

EnPointe Management Corporation

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer

Graphic Designer

The Vietnam Institute for Arts Education Company Limited

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Executive

Marketing Executive

Global Embassy

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Python/ Odoo Developer

Senior Python/ Odoo Developer

EnPointe Management Corporation

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Manager

Marketing Manager

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Manager

Senior Marketing Manager

SOUL MUSIC & PERFORMING ARTS ACADEMY

Địa điểm: 214 Pasteur

Hình thức: Toàn thời gian

Head of Marketing

Head of Marketing

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Project Coordinator

Project Coordinator

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy Company Limited

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Executive

Admission Executive

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

HR&Admin Executive

HR&Admin Executive

EnPointe Management Corporation

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

Creative Education Talent Acquisition

Creative Education Talent Acquisition

EnPointe Management Corporation

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

SENIOR 3D MOTION

SENIOR 3D MOTION

Box Collective

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Toàn thời gian

Post Production Manager

Post Production Manager

Capital Studio

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Toàn thời gian

Office Manager

Office Manager

Capital Studio

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Toàn thời gian

Art Director

Art Director

Box Collective

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Toàn thời gian

Project Management Intern

Project Management Intern

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Thực Tập Sinh

Senior Web Designer

Senior Web Designer

Take1

Địa điểm: 218C Pasteur

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Design cum UI/UX

Graphic Design cum UI/UX

EnPointe Management Corporation

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Toàn thời gian

Graphics Designer/ Multimedia Designer Intern

Graphics Designer/ Multimedia Designer Intern

Vietnam International Institute of Sport LaLiga Academy Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Thực Tập Sinh

Content Writer Intern

Content Writer Intern

Vietnam Reggio Emilia Education Society Company

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân

Hình thức: Thực Tập Sinh

Administration/ Events Intern

Administration/ Events Intern

Asia Music & Performing Arts EducationGlobal Embassy

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Thực Tập Sinh

Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt

Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Hiệu Phó Trường Mầm Non

Hiệu Phó Trường Mầm Non

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Giáo Viên Mầm Non

Giáo Viên Mầm Non

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian