Nơi Kết Nối

Sức Mạnh Sáng Tạo

Graphic Design Internship

Graphic Design Internship

Box Collective

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Thực Tập Sinh

Producer Assistant Internship

Producer Assistant Internship

Box Collective

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Thực Tập Sinh

Team Production Internship

Team Production Internship

Novel Production

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Thực Tập Sinh

Team Event Internship

Team Event Internship

Amberstone Media

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng

Hình thức: Thực Tập Sinh

Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt

Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian

Hiệu Phó Trường Mầm Non

Hiệu Phó Trường Mầm Non

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Giáo Viên Mầm Non

Giáo Viên Mầm Non

Little Em's

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch

Hình thức: Toàn thời gian