Nơi Kết Nối

Sức Mạnh Sáng Tạo

Operations Coordinator Lead

Operations Coordinator Lead

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Admin

Admin

Yoga Planet

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Account Management

Account Management

Yoga Planet

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Executive

Senior Marketing Executive

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Multimedia Specialist/ Designer

Multimedia Specialist/ Designer

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing & Communication Director

Marketing & Communication Director

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Intern

Admission Intern

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Executive – Mi Ami

Marketing Executive – Mi Ami

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Executive – Armuli

Marketing Executive – Armuli

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

GIÁO VIÊN KINDERMUSIK

GIÁO VIÊN KINDERMUSIK

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Bán thời gian

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

GRAPHIC DESIGNER

GRAPHIC DESIGNER

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

3D EVENT DESIGNER

3D EVENT DESIGNER

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Event Operation Manager

Event Operation Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

HR ASSISTANT

HR ASSISTANT

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Planner/ Event Supervisor

Planner/ Event Supervisor

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Social Content Specialist

Social Content Specialist

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Marketing Manager

Digital Marketing Manager

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Venue Assistant

Venue Assistant

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing & Communication

Marketing & Communication

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Admin & Project Coordinator

Admin & Project Coordinator

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

HR Manager

HR Manager

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

IT Manager

IT Manager

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Tạp vụ

Tạp vụ

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Bảo vệ

Bảo vệ

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Phụ bếp

Phụ bếp

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Đầu bếp

Đầu bếp

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Giáo vụ

Giáo vụ

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

SENIOR HRBP EXECUTIVE

SENIOR HRBP EXECUTIVE

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

SENIOR 3D MOTION

SENIOR 3D MOTION

The Box Collective

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Art Director

Art Director

The Box Collective

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Specialist

Senior Marketing Specialist

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Lead

Marketing Lead

Yoga Planet

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Officer

Admission Officer

Little Em’s Pre-school

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Assistant

Marketing Assistant

Embassy Education

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Nhân viên vận hành

Nhân viên vận hành

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Nhân viên Quản trị, tuyển sinh & học vụ – Trung tâm Âm nhạc Armuli

Nhân viên Quản trị, tuyển sinh & học vụ – Trung tâm Âm nhạc Armuli

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

VFX Project Manager

VFX Project Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Sales Consultant

Sales Consultant

Renaissance Collection Vietnam

Địa điểm: 159 Đồng Khởi Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Video Editor cum Cameraman

Video Editor cum Cameraman

A.C.T Academy

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer

Graphic Designer

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Content Writer

Content Writer

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Content Writer Leader

Content Writer Leader

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Marketing Leader

Digital Marketing Leader

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Chuyên viên Tổ chức Sự kiện

Chuyên viên Tổ chức Sự kiện

Little Em’s Pre-school

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Manager

Senior Marketing Manager

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

UIUX Designer (Mid Level Above)

UIUX Designer (Mid Level Above)

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Content Writer

Content Writer

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Little Em’s Pre-school

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Educator

Educator

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Bán thời gian

Admin cum Project Coordinator

Admin cum Project Coordinator

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Project Leader

Project Leader

Vietnam Film School

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Manager

Marketing Manager

Kindermusik Vietnam

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Marketing Specialist

Senior Marketing Specialist

Lyricíst Dance Company

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Camera Operator

Camera Operator

Billboard Vietnam

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Điều phối viên dự án

Điều phối viên dự án

Billboard Vietnam

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Intern

Marketing Intern

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

Yoga Planet

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Thực Tập Sinh

Deputy Head (Academic)

Deputy Head (Academic)

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Junior School Class Teacher

Junior School Class Teacher

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Design Intern

vcfaa
Graphic Design Intern

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Marketing Intern

Marketing Intern

COLAB Vietnam

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Vietnamese Junior School Class Teacher

Vietnamese Junior School Class Teacher

North London Collegiate School HCMC (NLCS)

Địa điểm: Việt Nam - TP Hồ Chí Minh

Hình thức: Toàn thời gian

Producer

Producer

Novel Production

Địa điểm: 212 Lý Chính Thắng Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Admission Officer

Admission Officer

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Intern

vcfaa
Marketing Intern

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Sales administrator

Sales administrator

Embassy Education

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Executive

Arts Nation
Marketing Executive

Arts Nation

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Executive

homemaison
Marketing Executive

Em Maison Preschool

Địa điểm: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Store Adviser

Store Adviser

Renaissance Collection Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Store Manager

Store Manager

Renaissance Collection Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Talent Coordinator

Talent Coordinator

Take 1 Casting

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer

Graphic Designer

Billboard Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Điều phối sản xuất

Điều phối sản xuất

Billboard Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Editor

Editor

Billboard Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Event Executive

Event Executive

Capital Studio Media City

Địa điểm:

Hình thức:

Event/Account Manager

Event/Account Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Digital Manager

Senior Digital Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

UIUX Designer

UIUX Designer

Take 1 Casting

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Graphic Designer Intern

Graphic Designer Intern

En Pointe Management

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Quản lý học vụ

vcfaa
Quản lý học vụ

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Toàn thời gian

Quản lý tuyển sinh

vcfaa
Quản lý tuyển sinh

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Front end Developer

Front end Developer

Take 1 Casting

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Back end Developer

Back end Developer

Take 1 Casting

Địa điểm: 218C Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Teaching Assistant (STEAM for Vietnam)

vcfaa
Teaching Assistant (STEAM for Vietnam)

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Instructor (STEAM for Vietnam)

vcfaa
Instructor (STEAM for Vietnam)

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Executive

vcfaa
Marketing Executive

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Multimedia Designer

vcfaa
Multimedia Designer

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Teaching Assistant

vcfaa
Teaching Assistant

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Teacher (Primary)

vcfaa
Teacher (Primary)

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Corporates Sales Specialist

Corporates Sales Specialist

Embassy Education

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Admissions Associate

Admissions Associate

Royal Embassy Academy

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm

Global EmbassyLittle Em’s Pre-school

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Manager

Marketing Manager

Wisdomland International Preschool

Địa điểm:

Hình thức:

TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

TRƯỞNG BỘ MÔN GUITAR

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)

Địa điểm: 214 Pasteur Quận 3

Hình thức: Toàn thời gian

Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist

Embassy Education

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Manager

vcfaa
Marketing Manager

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Senior Python/ Odoo Developer

Senior Python/ Odoo Developer

En Pointe Management

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Manager

Marketing Manager

Little Em’s Pre-school

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

HR&Admin Executive

HR&Admin Executive

En Pointe Management

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Post Production Manager

Post Production Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Office Manager

Office Manager

Capital Studio Media City

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Art Director

Art Director

The Box Collective

Địa điểm:

Hình thức: Toàn thời gian

Marketing Intern

Marketing Intern

Kindermusik Vietnam

Địa điểm:

Hình thức: Thực Tập Sinh

Graphics Designer Intern

Graphics Designer Intern

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)

Địa điểm: 15 Trần Cao Vân Quận 1

Hình thức: Thực Tập Sinh

Giáo Viên Mầm Non

Giáo Viên Mầm Non

Little Em’s Pre-school

Địa điểm:

Hình thức: